رنگ های سرد و گرم کدام اند ؟

رنگ های سرد

رنگ های سرد همگی سایه ای از رنگ آبی یا بهتر بگوییم رنگمایه آبی در خود دارند. که بهترین راه به خاطر سپردن آنها تجسم حالت سرما در این رنگ هاست. مثل رنگ های سبز ـ بنفش ـ صورتی روشن.

رنگ های گرم

رنگ های گرم برخلاف رنگهای سرد از رنگمایه های قرمز، نارنجی و زرد به وجود می آیند.

رنگ های خنثی

رنگ های خنثی معمولا سفید، مشکی، سرمه ای،خاکستری، قهوه ای و سایه های بیشماری از این رنگ ها هستند. و کمی غیر معمول ترها شامل زیتونی،خاکی و بادمجانی خیلی تیره می باشند.

البته فقط این رنگ ها را به صورت قطعی نمی توان جزء رنگ های خنثی دانست.

تشکیل مثلث رنگ

 مثلث رنگ از سه رنگ  (رنگ قرمز ، زرد و آبی  ) که رنگهای اصلی هستندتشکیل شده است . یعنی ما آنها  آنها را ایجاد نمیکنیم. ولی بقیه ی رنگها از ترکیب این سه رنگ ایجاد می شود.

از ترکیب سه رنگ اصلی زرد ، قرمز ،  آبی به نسبت مساوی رنگ سیاه بوجود می آید و اگر تمام رنگهای اصلی و ترکیبی در یک رنگ وجود داشته باشد. آن رنگ سفید به نظر می آید.

رنگ خاکستری ترکیبی از رنگ سیاه و سفید است . رنگ خاکستری وقتی بسیار روشن باشد به رنگ سفید و وقتی بسیار تیره باشد به رنگ سیاه نزدیک می شود. رنگهای طبیعی دارای مقداری رنگ خاکستری می باشند.

رنگی که رنگ اصلی را خنثی کند رنگ فرعی نامیده می شود . از ترکیب دو رنگ اصلی کنار هم رنگی میانشان ایجاد می شود. که این رنگ فرعی رنگ اصلی مقابل خود را خنثی می کند .

بنابراین اهمیت دانستن مثلث رنگ و آشنایی با مثلث رنگ برای آرایشگرها بسیار مهم است. زیرا می تواند رنگ دلخواه مشتری را ایجاد نماید یا رنگ ایجاد شده ی فعلی را اصلاح کرد و به مقصود مورد نظر مشتری نزدیک کرد.

رنگهایی که تن  قرمز ، نارنجی ، مسی ، طلایی دارند رنگهای گرم و رنگهایی که تن بنفش ، آبی ، سبز ، داشته باشند رنگهای سرد محسوب می شوند .

مکمل ها در رنگ چیست ؟

مکمل ها معرف ۶ رنگی هستند که در چرخه رنگ دقیقاً روبروی هم قرار می گیرند. چشم ما به این رنگ های ۲ به ۲ در بسیاری از تصاویر عادت دارد. مانند ( قرمز ـ سبز) و ( آبی ـ نارنجی ) و (بنفش ـ زرد). باید توجه داشت که برخی از این رنگ ها ممکن است. زننده و ناملایم و یا خیلی روشن و درخشان باشند. که بهترین راه برای حل این مشکل این است که سایه های ملایم از یکی یا هر دو این رنگ ها با هم انتخاب شوند. به طور مثال برای رنگ های قرمز و سبز انتخاب رنگ قرمز به همراه سبز زیتونی گزینه خوبی است.

مشابه ها در رنگ چیست ؟

رنگ های مشابه ۳ رنگ کنار هم در چرخه رنگ و آشنایی با مثلث رنگ می باشند, که معمولا با تک رنگ ها اشتباه گرفته می شوند. در این دسته معمولا یکی از رنگ ها نمایان تر و غالب است و بقیه در کنار آن و با تاکید کمتر قرار می گیرند.

انتخاب رنگ های مشابه بسیار راحت و امن است ولی اگر در طیف خیلی زیادی در کنار هم قرار بگیرند حالتی غیرطبیعی ایجاد میکنند.

رنگ ها و کاربردهای آن

یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد. بررسی تأثیر متقابل رنگ ها است. جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند. اگر در شرایط روشنایی مناسب، چند ثانیه به یک رنگ فام دار خیره شویم و بی درنگ بر سطحی سفید بنگریم. مکمل آن رنگ را خواهیم دید. این پدیده را که ناشی از واقعیت فیزیکی رنگ عینی نیست پی انگاره می نامند.

پی انگاره ی هر رنگ ، رنگ مجاورش را تحت تأثیر قرار می دهد. و در نتیجه ، تفاوت کیفی آن دو رنگ بارزتر می شود. ( مثلا ً قرمز در کنار سبز ، پرمایه تر به نظر می رسد و برعکس ) . تغییری که بدین سان در جلوه ی رنگ ها پدید می آید ، مشخص کننده ی تباین آنها است. اگر موقعیت دو حوزه ی رنگی مقایسه شده چنان باشد. که تغییر جلوه ی رنگ ها با هم تلاقی کند. اصطلاح تباین همزمان به کار برده می شود.

رویکرد روانشناختی آشنایی با رنگ ها

رویکرد روانشناختی رنگ به احساس های معینی نیز بستگی دارد. که رنگ های عینی دربیننده برمی انگیزند.
به سخن دیگر ، در این مقوله ، رابطه ی رنگ های عینی با اثرات ذهنی آشنایی با مثلث رنگ شان مورد نظر است . رنگ هایی که حاوی مقدار زیادی آبی هستند. ( از بنفش تا سبز) ، نسبت به رنگ هایی که زرد یا قرمز بیشتری در خود دارند (از مغز پسته ای تا ارغوانی) ، سردتر می نمایند .رنگ های سرد ، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند. و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند . به لحاظ بصری ، رنگ گرم پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند .

بسیاری از نقاشان از این کیفیت رنگ ها برای فضا سازی تصویری بهره گرفته اند . منشأ احساس هایی چون گرمی ، سردی ، پیش آیندگی ، پس روندگی ، وزن و اندازه ی رنگ ها – که اصطلاحاتی رایج در ادبیات هنرهای تجسمی اند). همانا سه صفت اساسی رنگ ، یعنی فام ، درخشندگی و اشباع است.

Rate this post