پایه رنگ ها :

  • رنگ مشکی تیره
  • قهوه ایی خیلی تیره
  • قهوه ای تیره
  • قهوایی متوسط
  • بلوند تیره
  • بلوند متوسط
  • بلوند روشن
  • بلوند خیلی روشن
  • پلاتین
  • پلاتین خیلی روشن

برای آشنایی با پایه های رنگ با ما همراه باشید