اولین معیار انتخاب مدل مو برای همه افراد فرم خاص صورت بوده تا صورت را زیباتر نشان بدهند. که به انواع فرمهای صورت می‌پردازیم.

فرم صورت لوزی شکل

در این مدل صورت پیشانی کوچک و چانه باریک و استخوان گونه عریض می‌باشد و مدل مو برای این فرم صورت بایستی استخوان گونه را باریک جلوه دهد و پیشانی و فک را کمی پهنا بدهد.

مدلهای نامتقارن برای این صورت مناسب است. مدل موی لایه به لایه به این صورت می‌آید. مدل یک دست روی شانه‌ها و مدل حالت دار بلند هم مناسب این فرم صورت هست. موهای فر با قد متوسط تا زیر چانه هم مناسب است.

اگر موی بلند انتخاب میشود در اطراف قاب صورت کمی لایه لایه کوتاه شود. ولی سراغ مدلهای خیلی شلوغ که اطراف گونه ها را بیشتر نشان میدهد نروید. و همچنین مدلهای خیلی کوتاه که قسمت بالای سر را پهنتر نشان می‌دهد در ناحیه گونهها هم مناسب نیست. دقت کنید که استخوان گونه باریکتر به نظر آید.

فرم صورت مربع

خط فک و پیشانی پهن و چانه زاویه دار می‌باشد. انتخاب مدل مو نامتقارن و فرق وسط- مدل موی کوتاه تا چانه و مدلی که صورت را کشیده‌تر نشان دهد برای این فرم صورت مناسب است.

مدلهایی که در یک طرف بلندتر از قسمت دیگر است و موهای فرم دار و خرد شده استفاده کنید تا قرینگی دو طرف صورت از بین برود و صورت ارتفاع بگیرد. مدلهای خرد خیلی کوتاه پیشنهاد نمی‌شود و مدل چتری هم انتخاب شود. چتری کج بلند برای شما مناسب‌تر است.

فرم صورت قلبی شکل

در این فرم صورت استخوان گونه، شقیقه و خط ریش مو پهنتر و چانه تیز به نظر میآید. مدلهایی که از قسمت جلوی صورت به پشت گوش برسد و از پشت گوش هم امتداد تا بالای گردن باشد، مناسب است.

اگر مدل موی بلند انتخاب میکنید بتوانید مو را به یک سمت کنار بزنید. مدل موی کوتاه با زاویههای شدید و شنیونهای بالای سر خودداری کنید، تعادل صورت را به هم میزند مدهای لایه لایه تا گردن هم خوب می‌باشد.

فرم صورت بیضی

اگر فک کمی باریکتر از خط امتداد شقیقه و گونه است و چانه برجسته است صورت شما بیضی می باشد. استخوان فک و خط رویش مو در این صورت نقاط اصلی صورت هستند، و این صورت متعادل و متناسب است. به فرم صورت بیضی موهایی با فرق کج و همینطور جلو کوتاه و چتری صاف هم زیباست.

فرم صورت گرد

فرم صورت گرد حالت دایره دارد و زاویهای در صورت دیده نمی‌شود و خط رویش مو پهن و چانه گرد است، و عریضترین قسمت صورت در امتداد دو گوش و استخوان گونه است. و ارتفاع و عرض صورت تقریبا به یک اندازه به چشم می‌خورد.

برای تعادل، مدلی انتخاب کنید که صورت را کشیده‌تر نشان دهد مثلا مدل صافی که اندازه آن تا بالا شانههایتان باشد و با یک چتری فرق کج که به یک طرف صورت کشیده شود. اگر موی کوتاه انتخاب می‌کنید، مقداری روی صورت اطراف گونه بکشید تا صورت از گردی خارج شود.

فرم صورت کشیده

کلی ارتفاع صورت بیشتر است و چانه در این افراد باریک و فرم پیشانی بلند و عرض گونه و پیشانی به یک اندازه است. بایستی یه کمی پهنا در صورت ایجاد کرد، و امتداد خط گونه‌ها را پرتر نشان داد.

مدلهای موی بلند و صاف و شنیونهای بالای سر برای این فرم صورت کشیده و مستطیلی مناسب نیست. بهتر است سراغ موهای فر و مدلهای خرد لایه لایه بروید و از چتری هم میتوانید استفاده کنید.

مدل موی کوتاه هم سطح چانه کوتاه نشود چون چانه و فک بیشتر نمایان میشود و صورت کشیده‌تر نشان داده می‌شود مدل مصری تا نرمه گوش هم مناسب نیست ولی کمی بلندتر باشد بهتر است.

و ما برای کوتاهی مو آموزش زاویه ها را داریم.

با استفاده از زاویه‌ها مدلهای خاص و زیبا خلق می‌شود. درجه‌های کوتاهی از ۴۵-۹۰-۱۳۵-۱۸۰ و رعایت دو نوع حالت برای کوتاهی که همیشه باید در نظر گرفته شود. گرفتن مو با دست نسبت به فرم سر- دوم: کوتاه کردن مو به وسیله قیچی و تیغ،

مثلاً اگر مویی در جهت رویش خود یک دست کوتاه شود صفر درجه است و مدل ساده است، اگر مویی با زاویه ۴۵ درجه یا ۹۰ درجه و یا زاویه های بیشتر زده شود، مدل موی ما حالت فانتزی می‌گیرد.

زاویه های مختلف مو

حتما بایستی به رویش مو و خواب مو توجه کرد. اگر مویی را در جهت رویش خود کوتاه کنیم صفر درجه میباشد. اگر مو را از پشت سر در ناحیه گردن یک مقدار کمی بلند کرده کوتاه کنیم زاویه ۴۵ درجه می‌باشد. اگر عمود کوتاه کنیم زاویه ۹۰ درجه و اگر مخالف رویش مو برگردانیم و بیشتر از ۹۰ درجه باشد تقریبا ۱۳۵ درجه می‌باشد.

و اگر مو را مخالف رویش مو برگردانده و کوتاه کنیم ۱۸۰ درجه می‌باشد.

در حال حاضر طراحان مو مرتب در حال خلق مدلهای جدید و خاص و فانتزی هستند و به یک صنعت بزرگ مد تبدیل شدن و مردم هم در حال پیروی و تقلید هستند و از این مدلها لذت می‌برند.

Rate this post