برای صفر تا صد کوتاهی مو ابتدا باید آموزش های لازم را ببینیم. در ابتدای کار برای کوتاهی مو پیش بند میبندیم . سپس موهارا شانه میکنیم . موها را توسط آب پاش خیس کرده و خط تقارن را جدا میکنیم . (خط تقارن مو خطی است که از وسط دو ابرو یا همان خط فرق تا انتهای موهای سر میرود) سپس خط محوری را جدا میکنیم . (خط محوری : از مرکز سر یک خط صاف به گوش وصل میکنیم در دو طرف سر).

در حال حاضر ۴ قسمت برای صفر تا صد کوتاهی مو داریم . هر قسمت را لایه لایه جدا کرده و کلیپس میزنیم ، سپس یک خط راهنما در نظر میگیریم ، یعنی یک لایه از مو که میخواهیم کوتاهی ما به همان اندازه باشد ، مثلا برای کسانی که میخواهند مدل موهایشان بلند باشد لایه ی آخر ( خط راهنما ) را ضخیم میگیریم ، مثلا ۱۰ cm . موهارا شانه میکنیم ، در وسط انگشتان دست گرفته و طبق مدل کوتاه میکنیم .

آموزش کوتاهی مو
کوتاهی مو
آموزش کوتاهی مو

(مدل موی ژامپیر – افزایشی اتوبانی – پر °45 و پر °90 – انتقال ۹۰ – کلوش یا شیب پشت به پشت – افزایش عمودی – آلمانی – افزایشی شعاعی – کرنلی – قارچی – دیسکونت – کپ – مدرج شیب به پشت – بُنا – فرق کج – مصری – مصری فانتزی – آناناسی – لیر – سیبِل – کپ رو کوتاه – کِلارژ – سوفیا – گرد یا گِت – ژورنالی – فارا – باب کات – باب بلانت – باب کوتاه – باب بلند – باب فانتزی – باب نامتقارن – کار با ماشین و … )

برای صفر تا صد کوتاهی مو در مورد مدل موهای ژورنالی باید ۱ – دقت کامل به مدل ژورنال ۲ – تقسیم بندی طبق مدل ۳ – از چه درس و روشی برای این مدل استفاده کنید ۴- برش ۵- چک کردن ۶ – کار کردن روی مو ( چک دوباره و … ) که بتوانیم مو را به فرم دلخواه نزدیک کنیم .

برای کوتاهی مو درجه بندی داریم : از صفر تا ۱۸۰
زاویه ها به ما کمک میکنند تا مو را به مدل مورد نظر برسانیم .
بعد از صفر تا صد کوتاهی مو ، آن را براشینگ میکنیم تا مدل و زیبایی آن بیشتر به چشم بخورد ( براشینگ همان سشوار کردن به صورت حرفه ایست )

آموزش تعدادی از مدل موها :
مدل کلارژ : ابتدا خط تقارن را جدا میکنیم ، از خط تقارن لایه میگیریم می آوریم به طرف گونه ی صورت و کوتاه میکنیم ، لایه های بالایی را روی گونه کوتاه میکنیم ، این کار را تا لایه ی آخر ادامه میدهیم ، آخر بار یک چک سیبل دور تا دور سر انجام میدهیم ( چک سیبل در زاویه °45 میباشد ) .

مدل بُنای کوتاه : ابتدا قد مورا کوتاه میکنیم ، سپس تقسیم بندی میکنیم ، سر حتما صاف باشد و صورت افقی کوتاه میکنیم ، اگر مو ناصافی پیدا کرد با یک چک اضافات را میچینیم به حالت زیکزاکی .
در پشت سر وقتی به برجستگی رسیدید لایه ها را فقط روی برجستگی کشیده و با توجه به لایه ی زیر کوتاه میکنیم ، چک ۹۰ عمودی انجام میدهیم . بغل های گوش را هم با الگوی پشت سر به حالت اریب میزنیم . در آخر چک ۹۰ روی سر به صورت زیکزاک انجام میشود .

کوتاهی مو

مدل موی باب : خط تقارن و محوری را جدا میکنیم و پشت سر ، از خط محوری دو قسمت مساوی دیگر هم در طرف راست و چپ سر جدا میکنیم و کلیپس میزنیم . از جلوی سر یک لایه باز میکنیم بین دو انگشت دست میگیریم می آوریم روی گوش و کوتاه میکنیم به اندازه ای که مایل هستیم . این کار را برای هر دو طرف جلوی سر انجام میدهیم .

برای صفر تا صد کوتاهی مو از پشت سر خط راهنما را در دست میگیریم به اندازه ای که میخواهیم برش میزنیم و سپس لایه های دیگر را دقیقا اندازه ی خط راهنما برش میزنیم.
مدل موی باب بلانت : خط تقارن و محوری را جدا میکنیم ، از پشت سر یک لایه میگیریم از استخوان بالای گردن به صورت هلال کوتاه میکنیم و لایه های بعد را هم به همین صورت تا اخرین لایه . در آخر یک چک دور تا دور سر میکنیم.

مدل افزایشی شعاعی:برای این مدل حتما باید قد مو کوتاه شود ، 5cm از قد مورا کوتاه میکنیم از پشت و جلوی سر ،و در فروریزی طبیعی از زاویه صفر روبروی شانه ایستاده و موهارا به حالت اریب کوتاه و به جلو وصل میکنیم ( دست ، قیچی ، شانه و مو حالت اریب داشته باشد ) .

5/5 - (3 امتیاز)